•  
 •  
 •  
 • Allergier

  Undersökning och behandling av allergier resp. överkänslighet (mot livsmedel, pollen etc.)

 • I nödsituationer

  Utanför öppettiderna kan Dr. Achim Noack nås av sina patienter på mobilen.

Barnläkare på Mallorca

Liberix ( eftersom barn är viktiga för oss )

Vi är en barnläkarmottagning som erbjuder följande behandlingar för att främja ditt barns utveckling:


BARNLÄKARRÅDGIVNING

 • Behandling av alla akuta och kroniska sjukdomar hos nyfödda, småbarn och tonåringar
 • Friskvårdsundersökningar U1 till J2 (16 år) enligt tysk standard
 • Alla vaccinationer enligt aktuella rekommendationer, rådgivning gällande vaccinationer inför utlandsresor även för vuxna

UNDERSÖKNINGAR

 • Utvecklingsundersökningar
 • Hörselprovning (datorstyrd) från och med födseln
 • Talaudiometri för identifiering av hörselnedsättning på tyska, spanska och engelska
 • Synprovning från och med 9 månader (förtest) för tidig identifiering av nedsatt syn
 • Somatiska höftleds-, buk- och skallundersökningar för nyfödda
 • Blod- och urinprov, snabbtest för virus och bakterier
 • EKG
 • Testning av lungfunktionen vid astma och andra luftvägssjukdomar

BEHANDLINGSKONCEPT

 • Kostrådgivning
 • Allergologi (undersökning och behandling, t.ex. hyposensibilisering), åtgärder för att förebygga allergi
 • Särskild vård vid misstänkt hyperaktivitet

ALTERNATIV BEHANDLING

 • Homeopati, naturläkemedel, fytoterapi (behandling med medicinalväxter)
 • Kompletterande samarbete med specialister, t.ex. specialister i neuropedriatri, logopeder, kiropraktiker, sjukgymnaster, ergoterapeuter etc.

TANDVÅRD / TANDREGLERING, LOGOPEDI, ERGOTERAPI

 • Tvärvetenskapligt samarbete med klinikens tandvårds-, tandreglerings och neuropediatrikavdelningar
 • Tandreglering med osynliga brackets, INCOGNITO, samt även behandling med transparenta skenor INVISALIGN